Informatat për të arritur pasurinë dhe famën

Neogazeta
- Ndarje nga Neogazeta.com

Pasuria është si uji i detit: sa më shumë që e pimë, jemi më të etur!
Arthur Schopenhauer

Abdirahim Idriz

Të nderuar lexues, ju ndoshta keni dëgjuar, keni lexuar libra të zhanreve të ndryshme, për sekretet e ndryshme. Unë jam munduar sadopak që dyshimet tuaja në jetë t’ua arsyetoj me informata të reja.

Shumica e personave të famshëm, të politikës, milionerët dhe anëtarët e familjeve mbretërore kanë përdorur informatat duke arritur pasurinë dhe famën.

Foreword by Dr. Wayne W. Dyer, si anëtar i shoqërisë sekrete rrëfen: Unë, isha anëtar i një nga shoqërive sekrete më të fuqishme në botë, shumë pak e njohur si Brotherhood.

Shoqëritë sekrete ekzistojnë dhe shumë nga ato janë të mirënjohura. The Freemasons, The Bilderbeurg Group, Yale’s Skull and Bones, The Illuminati dhe shumë të tjera, janë faktike dhe reale.

Ekzistimi i tyre është provuar dhe dokumentuar.

Njerëzit më të fuqishëm në botë janë anëtarë. Kryetarët e shteteve, personat e famshëm, politikanët, biznesmenët milionerë, bankierët, avokatët dhe njerëzit që kontrollojnë virtualisht çdo gjë rreth e qark botës e kanë pranuar se janë anëtarë të këtyre shoqërive sekrete.

Ish-Presidenti Bush dhe Ish-Senatori John Kerry e kanë pranuar se janë anëtarë!

Anëtarësimi në këto shoqëri është i rezervuar për njerëzit e privilegjuar të klasës Elitë, mbretërive dhe familjeve të tyre.

Njeriu i zakonshëm nuk ka shans të arrijë në anëtarësim dhe të përfitojë nga përfitimet e kësaj diturie, mundësitë e rrjetit dhe lidhjeve që këto shoqëri ofrojnë.

Kjo është një nga arsyet se pse të pasurit bëhen më të pasur dhe të varfrit bëhen më të varfër.

Shumica e këtyre shoqërive sekrete nuk janë aspak sekrete. Ajo që qarkullon në brendi të këtyre shoqërive është sekreti i madh!

Sekret është ajo se si këta anëtarë bashkëpunojnë në mes vete!

Kur ju jeni anëtar i këtyre shoqërive ju i MËSONI sekretet se si të arrini një pasuri të jashtëzakonshme, fuqi, fat, kontroll, lumturi, romancë dhe bile si ta parashikosh të ardhmen.

Ju mësoni si t’i KONTROLLONI të gjithë situatat në jetë, dhe si të bëni që të gjitha ngjarjet të kthehen në përfitime për ju.

Juve do t’ju jenë mësuar sekretet e zbuluara që do t’ju lejojnë të JENI… BËNI… ose KENI… ÇDO GJË…. dhe GJITHÇKA QË JU DONI!

Këto sekrete janë aq të fuqishme dhe funksionojnë aq shpejt sa që i mahnit të gjithë ata që i përdorin.

Neogazeta
- Ndarje nga Neogazeta.com